3D Grafika


Počítačová 3D grafika (tzv. trojrozmerná grafika, angl. 3D computer graphics) je v informatike označenie pre špeciálnu časť počítačovej grafiky, ktorá pracuje s trojrozmernými objektmi. Prevod 3D objektov do 2D zobrazenia sa nazýva projekcia a ak je počas tohto procesu k povrchom objektov a scéne ako celku priraďovaný aj reálny vzhľad, tak ide o renderovanie. Najznámejším využitím počítačovej 3D grafiky je vytváranie animácií (pri tvorbe filmov alebo počítačových hier), avšak 3D grafika je využívaná aj vo vede a priemysle (napríklad pri počítačových simuláciách alebo trojrozmernom zobrazení orgánov).

Trojrozmerné modely (3D) predstavujú fyzické telo pomocou zbierky bodov v 3D priestore, spojené rôznymi geometrickými subjektmi, ako sú trojuholníky, čiary, zakrivené plochy, atď, 3D modely môžu byť vytvorené ručne, pomocou algoritmov (procesné modelovanie), alebo skenované.

Stránky spolužiakov >